Jaroslava Becková

majitelka a jednatelka


20 let jsem působila ve funkci ekonoma (Nemocnice Chomutov a podnik Reis Robotics ), dále 6 let jako manažerka ve financích ( pojišťovnictví a bankovnictví ) a posledních 5 let v odškodnění nemateriální újmy, kdy v 5/2016 jsem založila, pro velký počet případů a spolupracovníků, společnost Vindicia s.r.o., kde jsem jednatelkou. K odškodnění mě přivedl vlastní příběh v rodině, a když jsem viděla, jak funguje pomoc při pracovních úrazech v zahraničí ze strany specializované poradenské firmy na odškodnění, bylo mi jasné, co na našem trhu chybí.

Inspirovali jsme se v zahraničí – konkrétně u firmy Quittance UK. K dnešnímu dni evidujeme přes 1330 případů, kdy pod Vindicií je to kolem 900 případů, v současné době máme uplatněno 580 mil ve všech kategoriích (dopravní nehody, pracovní úrazy, školní a sportovní úrazy, trvalé následky z komerčních pojištění) což v průměru činí 436 tis na případ. Nejčastěji evidujeme dopravní nehody, pracovní úrazy, úrazy ze soukromého úrazového pojištění, školní úrazy, sportovní úrazy.

Vindicia s.r.o. působí po celé ČR, zprostředkujeme služby advokáta po celé ČR a soudní znalce nemateriální újmy. Advokáti i lékaři vše zpracovávají v našem systému, celou operaci odškodnění přes tento systém řídíme. Náš systém zcela splňuje požadavky GDPR – ochrany osobních dat. Máme specializovaný tým zpracovatelů, zprostředkovatelů a garantů jednotlivých případů, kteří procházejí specializačním školením. Dále s Vindicií spolupracuje celá síť obchodních zástupců z řad finančních poradců a pojišťovacích znalců.Mgr. et. Bc Tomáš Beck

výkonný ředitel


Původně jsem vystudoval archeologii, ale když rodinná firma potřebovala zastoupení v Českých Budějovicích, stal jsem se výkonným ředitelem celé Vindicie a založil s kolegou dceřinou společnost Vindicia B&N s.r.o. Dále jsem vystudoval bezpečností studia, kde jsem získal právní základy a v současné době studuji postgraduální studium – řešení mimosoudních a alternativních sporů. Práce ve Vindicii mě zcela naplňuje, vidím velký smysl v našem podnikání, velice rád pomáhám jiným a hlavně těm, kdo se neumí nebo nemohou bránit.