Bolestné body a ztížení společenského uplatnění ZSU - Dříve trvalé následky

Bolestné body a body pro stanovení ZSU jsou důležitým nástrojem při stanovení náhrady za fyzickou a psychickou bolest utrpěnou v důsledku úrazu nebo nemoci. Tento článek se zaměřuje na vysvětlení systému bodového hodnocení, tabulek používaných k ohodnocení bolestného a výpočet hodnoty jednotlivých bodů.

Bolestné i ZSU u dopravních nehod, pochybení, z pojištění odpovědnosti naši znalci uplatňují výpočty dle Metodiky Nejvyššího soudu.

Bolestné i ZSU u pracovních úrazů, úrazy ve školách a školkách naši znalci uplatňují výpočty dle nařízení vlády 276/2015. Kde konečně došlo k prolomení hranice - dříve dlouhodobě 250 Kč, nyní se vše odvíjí od průměrné mzdy.

Co jsou bolestné body a body u ZSU?

Bolestné body jsou jednotky, které se používají k ohodnocení bolesti a utrpení, které postižený člověk zažil v důsledku úrazu nebo nemoci. Tento systém umožňuje objektivně a spravedlivě určit výši odškodnění za utrpěnou bolest. Tabulka bolestných bodů je nástroj, který stanovuje počet bodů přiřazených konkrétním typům zranění nebo onemocnění.

Výpočet hodnoty bodu bolestného a ZSU

Hodnota bodu bolestného se pravidelně aktualizuje a stanovuje ji příslušná legislativa nebo pojišťovna. Tato hodnota představuje peněžní částku, která je vyplácena za každý bod bolestného a ZSU.


dopravni nehoda

Proč se v případě odškodnění obrátit na Vindicia?

Díky nám můžete dosáhnout na spravedlivou kompenzaci za bolestné.

  • Máme vysokou úspěšnost.
  • Často vymůžeme částku vysoce nad očekávání.
  • Naši experti totiž postupují podle nařízení vlády 276/2015, kdy došlo k výraznému navýšení za bod (dlouhodobě 250 Kč), a zároveň znají různé fígle a triky pojišťoven a nepoctivých zaměstnanců.

Kontaktujte nás i v případě, kdy:

  • si nejste jisti, zda máte na odškodnění za bolest nárok
  • nevíte, zda má cenu o kompenzaci za bolest bojovat
  • chcete vědět, jak přesně budeme ve vašem případu postupovat

Je to zcela bezpečné: pokud Vám odškodnění nevymůžeme, nic neplatíte. Odměnu si bereme jen u úspěšných případů!
Prosíme, potvrďte nám, že jste člověk
Postihl vás úraz? Obraťte se na nás

S odškodněním se na nás můžete obrátit s různými případy. Nejčastěji řešíme odškodnění při dopravních nehodách, pracovních úrazech, nebo při profesním pochybení. Získejte z plnění pojistek maximum. Získejte s námi spravedlivé odškodnění, na které máte nárok.Potřebujte se s námi spojit okamžitě?

Zde je několik možností, jak nás zastihnout okamžitě.

CENTRÁLA

Ruská 80,
430 01, Chomutov

TELEFONICKÉ SPOJENÍ

+420 605 047 391
+420 605 921 823