Obávám se sporu se svým zaměstnavatelem

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Zaměstnavatel je ze zákona pro tyto případy odpovědnostně pojištěn a to, i kdyby neplatil pojistné !

Jedná se o zákonné pojištění, které vzniká bez uzavření pojistné smlouvy za podmínek uvedených v zákoníku, což je vznik prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele.

Základní funkcí je ochrana poškozených a zajištění náhrady škody, neboť na existenci pojištění a nároky z něho vyplývající nemá vliv ani nezaplacení pojistného.

Veškeré náhrady za Vašeho zaměstnavatele tedy platí pojišťovna !