Co je možné požadovat po zaměstnavateli ?

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

V případě, že se stal zaměstnanci pracovní úraz nebo se u něho projevila nemoc z povolání, je zaměstnanec oprávněn po zaměstnavateli požadovat odškodnění za jemu způsobenou újmu na zdraví popřípadě škodu na majetku. Zaměstnanec má tedy zejména nárok na náhradu za:

 

  • ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti/po skončení pracovní neschopnosti

  • bolestné

  • ztížení společenského uplatnění

  • účelně vynaložené náklady spojené s léčením

  • věcnou škodu

Pokud došlo v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání k úmrtí zaměstnance, pak je možné požadovat:

  • náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem

  • náhradu nákladů na výživu pozůstalých

  • jednorázové odškodnění pozůstalých