Postup při vzniku nemoci z povolání

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

 

Postup v souvislosti se zjištěním narušení Vašeho zdravotního stavu v souvislosti s výkonem pracovních povinností.

Skutečnost, že by se mohlo jednat o nemoc z povolání, obvykle zjistí sám Váš praktický lékař, který si jeho zdravotní problémy dá do souvislosti s výkonem jeho povolání.

Nicméně na skutečnost, že by mohlo mít vliv na zhoršení Vašeho zdravotního stavu zaměstnání, můžete upozornit svého praktického lékaře i sám. Poté, co praktický lékař dojde k důvodnému závěru, že jde o nemoc z povolání, pak Vás s největší pravděpodobností odkáže k provedení odborného vyšetření, kde lékař z oboru pracovního lékařství posoudí a uzná, zda se ve Vašem případě jedná o nemoc z povolání.

 

Poté nastává proces ověřování podmínek vzniku onemocnění u zaměstnavatele, který má zákonem předepsaný postup. Toto ověřování mohou provádět pouze pracovníci s odbornou způsobilostí, přičemž šetření přednostně provádí pracovník krajské hygienické stanice s odbornou způsobilostí. Při tomto ověřování dochází k šetření a měření na pracovišti zaměstnavatele. V rámci tohoto procesu je prováděno např. různé testování, odebrání potřebných vzorků, získání dalších poznatků či záznamů. Poté krajská hygienická stanice vypracuje na základě písemné žádosti střediska a provedených šetření vyjádření, v němž uvede, zda při vykonávání posuzované práce byly z hlediska expozice relevantním faktorům splněny podmínky pro vznik nemoci z povolání.