Postup při vzniku pracovního úrazu

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Aby řešení odškodňování vzniklých pracovních úrazů bylo co nejrychlejší a nejméně sporné, je třeba, aby byl dodržen určitý postup, zejména při zaznamenání takové události zaměstnavatelem.

 

Správné zaznamenání pracovního úrazu zaměstnavatelem je jedním z nejdůležitějších podkladů pro uznání skutečnosti, že se pracovní úraz opravdu stal, že se stal určitým způsobem a že zaměstnanec má právo na to, aby mu byla odškodněna majetková škoda či nemajetková újma, která mu v souvislosti s pracovním úrazem vznikla.

 

Zaměstnavatel, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, je ze zákona povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Pokud se tedy zaměstnanci přihodí pracovní úraz, měl by dbát na to, aby byl pracovní úraz řádně zaměstnavatelem zaznamenán s příslušnými náležitostmi.