NEHODY VE ŠKOLÁCH A PŘI ŠKOLNÍCH AKCÍCH

95% případů úspěšně odškodníme*
Naši specializovaní advokáti na úrazy dětí Vám mohou pomoci bez vstupního poplatku
Spojte se námi.

*Vytvořeno na základě dat z 24.7. 2017

Příběhy klientů


1 756 000 Kč
Pro pro matku a dcery Hegrovy

Školní úraz je úraz, který se stal žákovi při vyučování ve škole, při výletech, exkurzích organizovaných školou. Školním úrazem není úraz, který se stal např. na cestě do školy a zpět.

V případě úrazu žáka musí být zákonný zástupce neprodleně telefonicky informován pracovníkem školy.

V případě úrazu, který si žádá rychlé odborné lékařské ošetření, musí škola neprodleněkontaktovat rychlou lékařskou pomoc a zajistit doprovod do zdravotnického zařízení. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit a úraz musí být zapsaný v Knize úrazů.

Další příspěvky