Rodinný advokát Vindicia

Potřebujete-li kvalifikovanou právní radu, pomoc nebo zastoupení a nemáte v rodině advokáta, rádi Vám ho zapůjčíme

Hrajeme fér

Hrajeme fér

PRVNÍ KONZULTACE JE ZDARMA A NEZÁVAZNÁ

Dříve, než přistoupíte k objednávce, musíte mít jasno v tom, jaký advokátní úkon objednat a proč. Proto vždy našim klientům umožňujeme úvodní bezplatné konzultace prostřednictvím našeho online systému.
 

Každý případ je jedinečný

Každý případ je jedinečný

KOMPLETNÍ ANALÝZA

U nás nenaleznete předtištěné smlouvy, kam jen doplníme Vaše údaje a účtujeme si xxx Kč. Každému, byť i jednoduchému úkonu, se věnujeme ve všech souvislostech, aby nás do budoucna nepřekvapil vývoj Vašeho případu.

Další benefity

Další benefity

SLEVY A VÝHODY

Pokud jsme již jednou řešili Váš případ, získáváte službu "Rodinný advokát", která Vás, kromě dalších výhod, opravňuje například neomezeně využívat Odborné konzultace nebo získat slevy na další služby Vindicia.
 

PŘEHLED NABÍZENÝCH ÚKONŮ ADVOKÁTNÍ POMOCI PRO SOUKROMÉ OSOBY

Služba ve svém základu obsahuje úvodní konzultaci, převzetí a analýzu případu
vymáhání pohledávek, vč. posouzení jejich dobytnosti.

 • vypracování žalob a zastupování před soudy
 • zpracování návrhů na nařízení exekuce a zastupování v exekučních řízeních
 • přihlašování pohledávek do insolvenčních řízení
 • řešení exekucí, oddlužení
 • sepis návrhů na vyhlášení osobního konkursu
 • Zastoupení poškozených v trestním řízení s viníkem nehody
 • Zastoupení poškozených v případném soudním sporu s pojišťovnou či Českou kanceláří pojišťoven
 • Zastoupení poškozených v jednání a případně soudním sporu s viníkem nehody o přiměřené zadostiučinění z důvoduporušení práva na ochranu osobnosti
 • Zastoupení poškozených, pozůstalých po celé ČR
 • pomoc při sepsání předmanželské smlouvy či smlouvy o zúžení rozsahu společného jmění manželů
 • pomoc a právní zastupování při rozvodu
 • vypořádání společného jmění manželů a majetkových vztahů po rozvodu
 • vymáhání výživného
 • zastupování při řízení o úpravě poměrů k nezletilému dítěti v době po rozvodu
 • zastupování v řízení o úpravě styku rodiče s dítětem
 • zastupování v řízení o určení / popření otcovství
 • sepis pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • řešení změn a ukončení pracovního poměru
 • zastoupení pojištěných či poškozených v jednání a soudním sporu s pojišťovnami
 • obhajoba v trestním řízení pro obvinění z pojistného podvodu
 • sepis kupní, směnné a darovací smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o výstavbě, prohlášení vlastníka budovy, smlouvy o zrušení podílového spoluvlastnictví a jeho vypořádání apod.
 • sepis nájemní smlouvy na bytové jednotky či nebytové prostory
 • zastoupení v řízení před katastrálními úřady, vč. přípravy veškerých podání
 • zápis novostaveb do katastru nemovitostí
 • advokátní úschova pro bezpečné vypořádání kupní ceny
 • úřední ověření podpisů na smlouvách
 • obhajoba v trestních věcech
 • zastupování v přípravném trestním řízení i v hlavním líčení před soudem
 • sepis trestních oznámení
 • řešení sporů s úřady a náprava jejich vadných rozhodnutí
 • uplatňování náhrady škody při nesprávném úředním postupu
 • sepis správních žalob
 • zastupování ve stavebním či přestupkovém řízení

ROČNÍ ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY PRO FIRMY A PODNIKATELE

Basic - 18150 Kč

 • neomezené online konzultace
 • telefonické konzultace ke každému úkonu
 • 1x Vymáhání pohledávek, přihlašování pohledávek do insolvenčních řízení
 • 1x Příprava pracovněprávních předpisů a smluv
 • 1x Vypracování smluvní dokumentace (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o přepravě, nájemní smlouvy atd.)
 • 1x Zastupování v soudních nebo exekučních řízeních

STANDARD - 57112 Kč

 • neomezené online konzultace
 • telefonické konzultace ke každému úkonu
 • 3x Vymáhání pohledávek, přihlašování pohledávek do insolvenčních řízení
 • 3x Příprava pracovněprávních předpisů a smluv
 • 3x Vypracování smluvní dokumentace (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o přepravě, nájemní smlouvy atd.)
 • 3x Zastupování v soudních nebo exekučních řízeních

Exclusive - 171336 Kč

 •  neomezené online konzultace
 • telefonické konzultace ke každému úkonu
 • 6x Vymáhání pohledávek, přihlašování pohledávek do insolvenčních řízení
 • 6x Příprava pracovněprávních předpisů a smluv
 • 6x Vypracování smluvní dokumentace (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o přepravě, nájemní smlouvy atd.)
 • 6x Zastupování v soudních nebo exekučních řízeních


Lze domluvit i individuální balíček na základě rozboru potřeb klienta

 

SLUŽBY GDPR

Pro malé a střední podniky (do 10-ti zaměstnanců, kteří nakládají s osobními údaji)

Název služby: Kontrola a úprava smluvní dokumentace a vypracování potřebných dokumentů dle požadavků GDPR

 Služba zahrnuje tyto úkony:

 • kontrola vzorové (typové) smlouvy klienta s jeho zákazníky z hlediska požadavků GDPR
 • kontrola vzorové (typové) smlouvy klienta s jeho obchodními partnery z hlediska požadavků GDPR
 • návrh úpravy a doplnění posuzovaných smluv dle požadavků GDPR
 • vypracování souhlasů subjektů osobních údajů se zpracováním jejich osobních údajů, budou-li nutné
 • vypracování povinností mlčenlivost osob, které budou jménem klienta zpracovávat osobní údaje subjektů údajů
 • návrh úpravy a doplnění posuzovaných smluv dle požadavků GDPR
 • základní analýza rizik ochrany a zpracování osobních údajů ve společnosti klienta
doporučení pro ochranu a zpracování osobních údajů ve společnosti klienta – základní teze vnitřní směrnice na ochranu osobních údajů

Reference

Chtěla jsem sepsat standardní darovací smlouvu na idealní spoluvlastnický podíl domu. Jaké bylo moje překvapení, že na parcele vázne předkupní právo ČR – Státního pozemkového fondu. Díky moc za Vaši pečlivosti při úvodní analýze, kdy jste nesrovnalost objevili a další postup přízpůsobili tomuto faktu.

Máte zájem o některé z našich služeb ?

Vygenerujte si smlouvu