PORUŠENÍ POVINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

65% případů úspěšně odškodníme*
Naši specializovaní advokáti na medicínské právo Vám mohou pomoci bez vstupního poplatku
Spojte se námi.

*Vytvořeno na základě dat z 24.7. 2017

Příběhy klientů


52 934 Kč
za chybné podání léků

Pacient má pacient právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. 

„Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

 

V rámci odpovědnosti za škodu může lékař, nebo lépe řečeno poskytovatel zdravotních služeb, naplnit jeden ze znaků této odpovědnosti nejčastěji buď porušením právní povinnost v podobě chybného lékařského postupu (postupu non lege artis), anebo také porušením prevenční povinnost předcházet nebo odvracet hrozící škodu (např. nedostatečné obsazení služeb kvalifikovanými zaměstnanci)

 

Co je obecně považováo za postup Non lege artis

 

jakýkoliv výkon, pokud s ním pacient nesouhlasí

použití neověřených postupů

použití zastaralých postupů

použití méně účinných postupů

použití nebezpečných  postupů

podcenění léčby

chybná diagnostika nebo léčba

Další příspěvky