POJISTNÉ UDÁLOSTI Z ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ

94 % případů úspěšně odškodníme*
Naši specializovaní advokáti Vám mohou pomoci bez vstupního poplatku
Spojte se námi.

*Vytvořeno na základě dat z 24.7. 2017

Příběhy klientů


navýšeno o 234 000 Kč
úraz na lyžích v Itálii

Dojde-li v době trvání pojištění k úrazu pojištěného, pojistitel vyplatí za podmínek sjednaných

 

  • plnění za smrt následkem úrazu
  • za smrt následkem úrazu v motorovém vozidle
  • za trvalé následky úrazu
  • za závažné následky úrazu
  • za dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem
  • za hospitalizaci následkem úrazu.

Další příspěvky